Daňový kalendář

Přehled plateb daní a podávání daňových přiznání, pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ i zaměstnavatelů, zákonného pojištění odpovědnosti Kooperativa a dalších povinností vůči státu na rok 2017.

 

ŘÍJEN

2.10

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

9.10.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017

10.10.

 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.

 • daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2017
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017

25.10.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

31.10.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2017

LISTOPAD

8.11.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2017

9.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.11.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2017

24.11.

 • spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27.11.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017, souhrnné hlášení za říjen 2017, kontrolní hlášení za říjen 2017
 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

30.11.

 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

8.12.

 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2017

11.12.

 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.

 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20.12.

 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za listopad 2017
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2017
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2017

27.12.

 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017, souhrnné hlášení za listopad 2017, kontrolní hlášení za listopad 2017
 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za listopad 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017