Daňové poradenství

Zpracujeme daňové přiznání fyzickým i právnickým osobám, neplátcům i plátcům DPH. Sledujeme za vás legislativní změny a předpisy a vy si tak můžete být jisti, že vaše daňové přiznání bude zpracování správně a včas. Nabízíme zpracování:

 přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů sociálního a zdravotního pojištění
 přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přílohy
 přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 přiznání k silniční dani
 zpracovávání přiznání k dani z příjmů klientům, kteří mají podnikání jako vedlejší příjem
 upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 individuální daňový kalendář klienta včetně příkazů k úhradě
 daňové poradenství
 zastupování klientů na úřadech a institucích
 elektronické podání daňových přiznání

 

Bc. Žaneta Štrossová
daňový poradce č. 5577