Daňová evidence

Podnikatelé – fyzické osoby podnikající jako OSVČ, kteří nemusejí vést účetnictví, ale stačí jim pouze daňová evidence, se na nás mohou obrátit. Vedeme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) pro živnostníky, a to pro neplátce DPH i pro plátce DPH. Nabízíme:

 zpracování a vedení daňové evidence (tzv. jednoduché účetnictví) v plném rozsahu
 rekonstrukce účetnictví za minulé roky
 vedení účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích apod.)
 evidence drobného a dlouhodobého majetku
 zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH i k silniční dani
 kontrola úhrad pohledávek a závazků
 zpracování účetních uzávěrek, měsíční a čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu
 upozornění klienta na platby dle daňového kalendáře
 zpracování účetních uzávěrek, měsíční a čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu
 zpracování přiznání k dani z příjmů FO (včetně odevzdání na FÚ)
 vypracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem
 archivace dokladů