Koho se týká elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) je rozdělena do 4 fází. Každá fáze EET se týká jiného typu podnikání.

Podniky jsou do typů činnosti rozdělené podle kódů CZ-NACE. Tato klasifikace se používá v Evropské unii a od roku 2008 ji převzal i Český statistický úřad.
Následující tabulka slouží pro větší přehled pro každý typ podnikání, kterého se EET týká.

Fáze EET Datum zavedení Skupiny CZ-NACE
1. fáze prosinec 2016 55, 56
2. fáze březen 2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
3. fáze jaro 2020 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99.
4. fáze jaro 2020 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

I. První fáze – stravovací a ubytovací služby

Jako první přišly na řadu hoteliéři a restauratéři. První fáze byla spuštěna v prosinci 2016. Pod tuto kategorii spadají všechny podniky z CZ-NACE skupin 55 a 56.

Ubytování:

Kódy CZ NACE 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

 • hotely
 • motely, botely
 • ostatní podobná ubytovací zařízení
 • rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
 • kempy a tábořiště
 • ubytování v zařízených pronájmech
 • ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže

Stravování:

Kódy CZ NACE 56.1, 56.2, 56. 3

 • restaurace
 • stánky s občerstvením
 • stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek)
 • cateringové služby
 • ostatní stravovací služby
 • závodní jídelny
 • školní jídelny, menzy
 • jiné stravovací služby
 • pohostinství

II. Druhá fáze – velkoobchod a maloobchod

Ve druhé fázi se začala elektronická evidence tržeb týkat všech malých i velkých obchodníků. Spadají do ní podniky z CZ-NACE skupin 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

Velkoobchod, maloobchod s motorovými vozidly:

Kódy CZ NACE 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40

 • obchod s auty a jinými lehkými motorovými vozidly
 • obchod s ostatními motorovými vozidly
 • obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

Zprostředkování velkoobchodu nebo velkoobchod v zastoupení v oborech:

Kódy CZ NACE 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19

 • základní zemědělské produkty, živá zvířata, textilní suroviny a polotovary
 • paliva, ruda, kovy, průmyslové chemikálie
 • dřevo a stavební materiály
 • stroje, průmyslová zařízení, lodě, letadla
 • nábytek, železářské zboží, potřeby převážně pro domácnost
 • textil, kožešiny, obuv, kožené výrobky
 • potraviny, nápoj, tabák, tabákové výrobky
 • ostatní specializované výrobky
 • papírenské výrobky

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty:

Kódy CZ NACE 46.21, 46.22, 46.23, 46.24

 • obilí, surový tabák, osiva, krmiva
 • květiny a jiné rostliny
 • živá zvířata
 • surové kůže, kožešiny, usně

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky:

Kódy CZ NACE 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46. 35, 46. 36, 46. 37, 46.38, 46.39

 • ovoce a zelenina
 • maso a masné výrobky
 • mléčné výrobky, vejce, jedlé oleje a tuky
 • nápoje
 • tabákové výrobky
 • cukr, čokoláda, cukrovinky
 • káva, čaj, kakao, koření
 • jiné potraviny (ryby, korýši, měkkýši atd.)

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost:

Kódy CZ NACE 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.47, 46.48, 46.49

 • textil
 • oděvy, obuv
 • elektronika a elektrospotřebiče
 • porcelánové, keramické a skleněné výrobky
 • čistící prostředky
 • kosmetické výrobky
 • farmaceutické výrobky
 • nábytek, koberce, svítidla
 • hodiny, hodinky, klenoty
 • ostatní výrobky převážně pro domácnost

Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením:

Kódy CZ NACE 46.51, 46.52

 • počítače, počítačové periferní zařízení, software
 • elektronická a komunikační zařízení a jeho díly

Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím:

Kód CZ NACE 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69

 • zemědělské stroje
 • obráběcí stroje
 • těžební a stavební stroje a zařízení
 • stroje pro textilní průmysl
 • kancelářský nábytek
 • ostatní kancelářské stroje a zařízení
 • ostatní stroje a zařízení

Ostatní specializovaný velkoobchod:

Kódy CZ NACE 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77

 • pevná, kapalná, plynná paliva a příbuzné výrobky
 • ruda, kovy a hutní výrobky
 • dřevo, stavební materiály a sanitární vybavení
 • železářské zboží, instalatérské a topenářské potřeby
 • chemické výrobky
 • ostatní meziprodukty
 • papírenské meziprodukty
 • odpad a šrot

Nespecializovaný obchod

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.11, 47.19

 • s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků
 • ostatní maloobchod

Maloobchod s potravinami, tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29

 • ovoce, zelenina
 • maso, masné výrobky
 • ryby, korýši, měkkýši
 • chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky
 • nápoje
 • tabákové výrobky
 • ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách:

Kód CZ NACE 47. 30

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.41, 47.42, 47.43

 • počítače, počítačová periferní zařízení, software
 • telekomunikační zařízení
 • audio a videozařízení

Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59

 • textil
 • železářské zboží, barvy, sklo, potřeby pro kutily
 • koberce, podlahové krytiny, nástěnné obklady
 • elektrospotřebiče a elektronika
 • nábytek, svítidla a ostatní výrobky

Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65

 • knihy
 • noviny, časopisy, papírnické zboží
 • audio a videozáznamy
 • sportovní vybavení
 • hry a hračky

Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79

 • oděvy
 • obuv a kožené výrobky
 • farmaceutické přípravky
 • zdravotnické a ortopedické výrobky
 • kosmetické a toaletní výrobky
 • květiny, rostliny, osiva, hnojiva
 • zvířata pro zájmový chov a krmiva pro ně
 • hodiny, hodinky, klenoty
 • ostatní maloobchod s novým zbožím
 • fotografické a optické vybavení
 • pevná, kapalná a plynná paliva
 • použité zboží

Maloobchod ve stáncích a na trzích:

Kódy CZ NACE 47.81, 47.82, 47.89

 • potraviny, nápoje a tabákové výrobky
 • textil, oděvy, obuv
 • ostatní zboží

Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy:

Kódy CZ NACE 47.91, 47.99

 • prostřednictvím internetu
 • prostřednictvím zásilkové služby

III. Třetí fáze – svobodná povolání, doprava, zemědělství a aj.

Do třetí fáze spadají všechny ostatní podniky, které nejsou zařazené do 1., 2. ani 3. fáze. Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99. V této fázi začnou elektronicky evidovat například účetní, veterináři a právníci.

Upozornění: Pokud bude například právní kancelář přijímat všechny platby od klientů pouze převodem z účtu na účet, elektronicky evidovat tržby nemusí. EET se totiž týká zejména plateb v hotovosti a kartou.

Ze třetí fáze jsou vyřazeny některé výrobní a řemeslnické obory, které spadají do poslední fáze.

Třetí fáze elektronické evidence tržeb se týká oborů:

 • zemědělství, lesnictví, rybářství
 • těžba a dobývání
 • zpracovatelský průmysl
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi
 • stavebnictví
 • autoservis
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • peněžnictví a pojišťovnictví
 • činnost v oblasti nemovitostí
 • profesní, vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti
 • veřejná správa a obrana
 • vzdělávání
 • zdravotní a sociální péče
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti
 • ostatní činnosti
 • činnosti domácností
 • činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

IV. Čtvrtá fáze – vybraná řemesla a výroba

Do čtvrté fáze spadají vybraná řemesla a výroba z CZ-NACE skupin 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. Jsou to například některé typy firem, které nemají stálé provozovny.

Výroba textilií:

Kód CZ NACE 13

 • úprava a spřádání textilních vláken a příze
 • tkaní textilií
 • konečná úprava textilií
 • výroba ostatních textilií

Výroba oděvů:

Kód CZ NACE 14

 • výroba kožešinových výrobků
 • výroba pletených a háčkovaných oděvů

Výroba usní a souvisejících výrobků:

Kód CZ NACE 15

 • činění a úprava usní
 • zpracování a barvení kožešin
 • výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
 • výroba obuvi

Zpracování dřeva (mimo nábytek):

Kód CZ NACE 16

 • výroba pilařská a impregnace dřeva
 • výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba papíru a výrobků z papíru:

Kód CZ NACE 17

 • výroba buničiny, papíru a lepenky
 • výroba výrobků z papíru a lepenky

Výroba mýdel a podobných výrobků:

Kód CZ NACE 20.4

 • výroba mýdla a detergentů
 • výroba čisticích a lešticích prostředků
 • výroba parfémů a toaletních přípravků

Výroba pryžových a plastových výrobků

Kód CZ NACE 22

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků:

Kód CZ NACE 23

 • výroba skla a skleněných výrobků
 • výroba žáruvzdorných výrobků
 • výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
 • výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
 • výroba cementu, vápna a sádry
 • výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
 • řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
 • výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení):

Kód CZ NACE 25

 • výroba konstrukčních kovových výrobků
 • výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
 • výroba parních kotlů
 • výroba zbraní a střeliva
 • kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů
 • prášková metalurgie
 • povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění
 • výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
 • výroba ostatních kovodělných výrobků

Výroba nábytku:

Kód CZ NACE 31

 • výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
 • výroba kuchyňského nábytku
 • výroba matrací
 • výroba ostatního nábytku

Ostatní zpracovatelský průmysl:

Kód CZ NACE 32

 • výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
 • výroba hudebních nástrojů
 • výroba sportovních potřeb
 • výroba her a hraček
 • výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
 • další výroba

Opravy a instalace strojů a zařízení:

Kód CZ NACE 33

 • opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
 • instalace průmyslových strojů a zařízení

Specializované stavební činnosti:

Kód CZ NACE 43

 • demolice a příprava staveniště
 • elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
 • kompletační a dokončovací práce
 • ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.)

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Kód CZ NACE 95

Poskytování ostatních osobních služeb:

Kód CZ NACE 96

 • praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
 • kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
 • pohřební a související činnosti
 • činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Zdroj: Eet.money.cz