Daňový kalendář

Přehled plateb daní a podávání daňových přiznání, pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ i zaměstnavatelů, zákonného pojištění odpovědnosti Kooperativa a dalších povinností vůči státu na rok 2019.

 

ČERVEN
pondělí 10.6.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.6.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.6.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pondělí 24.6.
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.6.
– daňové přiznání za květen 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
– souhrnné hlášení za květen 2019
– kontrolní hlášení za květen 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC
pondělí 1.7.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
– Oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– Oznámení CRS (GATCA)– podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10.7.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.7.
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
sobota 20.7.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.7.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
čtvrtek 25.7.
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
– kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen
2019
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
úterý 30.7.
– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty
středa 31.7.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN
pátek 9.8.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.8.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pondělí 26.8.
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
– souhrnné hlášení za červenec 2019
– kontrolní hlášení za červenec 2019
– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec
2019

ZÁŘÍ
pondělí 2.9.
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb
s daní vyšší než 5 000 Kč)
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
pondělí 9.9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.9.
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.9.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
úterý 24.9.
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.9.
– daňové přiznání za srpen 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
– souhrnné hlášení za srpen 2019
– kontrolní hlášení za srpen 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen
2019
pondělí 30.9.
– daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN
čtvrtek 10.10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.10.
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
neděle 20.10.
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 21.10.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pátek 25.10.
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
– kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
středa 30.10.
– energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
a splatnost související jistoty
čtvrtek 31.10.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona
o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti
o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD
pondělí 11.11.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.11.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
pondělí 25.11.
– spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019
– souhrnné hlášení za říjen 2019
– kontrolní hlášení za říjen 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC
pondělí 2.12.
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
úterý 10.12.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.12.
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční
daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou
sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pátek 20.12.
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 27.12.
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2019
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
– souhrnné hlášení za listopad 2019
– kontrolní hlášení za listopad 2019
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
úterý 31.12.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019